Tromboflebitis Migrans

Tromboflebitis migrans is een aandoening waarbij op verschillende plekken in het lichaam een aderontsteking optreedt. 'Trombo' betekent bloedprop, 'fleb' betekent ader, 'itis' betekent ontsteking en 'migrans' betekent zich verplaatsend. De ontstekingen lijken zich dus te verplaatsen. Dat wil zeggen, ze manifesteren zich telkens op een andere plek. Tromboflebitis migrans treedt vaak op in combinatie met een kwaadaardige ziekte. De relatie hiermee en het exacte mechanisme is niet bekend.

Naast kwaadaardige aandoeningen kunnen infecties zoals syfilis en bloedvataandoeningen tromboflebitis migrans veroorzaken.

Tromboflebitis migrans kan aan het licht komen doordat zich rode en gevoelige knobbeltjes op de huid van de borst, armen en benen openbaren.

De diagnose in een vroeg stadium is noodzakelijk. Verder moet er gezocht worden naar een onderliggend lijden. De behandeling omvat niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's), het aanbrengen van warme, natte compressen en het gebruik van compressiekousen. Antistolling is nodig wanneer er een diep veneuze trombose (DVT) dreigt. Chirurgisch ingrijpen is alleen noodzakelijk in zeldzame gevallen.
Reactie plaatsen