spataderen-behandelen

Spataderen behandelen

Het behandelen van spataderen, wat is er mogelijk?

Je hebt last van spataderen (zere benen, vermoeide benen, kramp) of je hebt helemaal geen pijn maar je stoort je aan de blauw-paarse aders en/of de kleine mini-spatadertjes op je benen. Wanneer is een spataderbehandeling nodig?


Een spataderbehandeling kan nodig zijn wanneer spataderen pijn of ongemak veroorzaken. Een spataderbehandeling is raadzaam wanneer spataderen complicaties geven (beenulcera, oedeem of een verkleuring van de huid). Een spataderbehandeling kan wenselijk zijn om cosmetische redenen. 


Hieronder vind je alle informatie over het behandelen van spataderen.

Waar vind je de juiste informatie over spataderbehandelingen

Op veel websites (die vaak als eerste getoond worden in Google) wordt informatie over het behandelen van spataderen gegeven die sterk verouderd of incompleet is.


Zo wordt er bijvoorbeeld vaak nog gesproken over ouderwetse ‘stripoperaties’ of ‘crossectomiën’ in combinatie met een strip-operatie alsof dit nu nog gangbare operaties zijn.


Voor de volledigheid is het natuurlijk belangrijk om deze operaties en behandelingen te noemen, ze zijn in het verleden vaak uitgevoerd.


Maar het is ook goed je te realiseren dat dit soort operaties niet meer van deze tijd zijn omdat de vele nadelen niet opwegen tegen de voordelen.


Tegenwoordig zijn spataderbehandelingen minimaal belastend, het is niet iets om tegenop te zien, en het is dus ook niet nodig lang met je spataderklachten te blijven lopen.


Laat je goed voorlichten en kies wat voor jou goed voelt! Een goede arts zal altijd de dialoog met je aangaan welke behandeling voor jou het meest geschikt is.


Hieronder geven we je een zo uitgebreid mogelijk overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden van spataderbehandelingen. Alles 'up to date' en gecontroleerd door de vaatchirurg zelf.


Maar eerst, hoe zat het ook al weer?

Wat zijn spataders ook al weer

De aders in je benen vervoeren zuurstofarm bloed naar het hart en de longen. Wanneer het bloed niet goed rondgepompt wordt en blijft 'hangen' in de aders kunnen spataderen ontstaan.zieke-aders

Er zijn zichtbare en onzichtbare spataderen. De zichtbare kennen we allemaal. Ze verschijnen als grote of kleine blauw/paarse kronkelende aders op de huid.


De onzichtbare zijn wat minder bekend. Die worden pas ontdekt wanneer men last krijgt van vermoeide, pijnlijke benen, kramp of rusteloze benen

Diagnose en behandeling

Wat is de procedure bij een spataderbehandeling

Spataderen kunnen op verschillende manieren  behandeld worden, hieronder lees je er alles over. Het traject voorafgaand aan de behandeling kan ook verschillen. Het kan  zijn dat je  naar je huisarts gaat die je met verwijsbrief doorverwijst naar een dermatoloog of vaatchirurg in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat je zonder verwijsbrief eerst advies inwint door bijvoorbeeld in onze praktijk een afspraak te maken. De overweging of je voor het een of het ander kiest hangt  van je klachten, van het reeds gebruikte eigen risico en van de kosten die je bereid bent te maken af. Het is goed om hierover na te denken zodat je achteraf geen spijt krijgt van je beslissing. 


Allereerst is er dus de mogelijkheid  een afspraak bij je huisarts te maken. Je huisarts zal je benen bekijken en je, in combinatie met je   verhaal, een advies geven. Het kan zijn dat hij of zij een elastische kous aanraadt en vindt dat je voorlopig niets hoeft te doen maar het kan natuurlijk ook zijn dat  besloten wordt  je  naar het ziekenhuis door te verwijzen. 


Nadat er een afspraak is gemaakt zal er in het  ziekenhuis aanvullend onderzoek gedaan worden. Dit betekent dat er een echo-duplex gedaan zal worden op de  röntgen afdeling. Met de informatie van het onderzoek zal de dermatoloog of de vaatchirurg je vertellen wat de mogelijkheden zijn. Daarna kan over gegaan worden tot een eventuele behandeling.


Een afspraak bij je huisarts en een afspraak op de röntgen afdeling en bij de (vaat)specialist is niet altijd nodig. Afgezien van de tijd die er door alle partijen ingestoken moet worden is het ook goed het kostenplaatje voor ogen te houden. Wanneer je eenmaal start in het reguliere circuit kost dit je al gauw je eigen risico. Ook wanneer uit het duplex onderzoek blijkt dat het onderliggende adersysteem gezond is. Wanneer uit duplex onderzoek naar voren komt dat het onderliggende systeem in orde is valt de behandeling van je spataderen niet binnen de verzekerde zorg. Dat betekent dat je je  behandeling helemaal zelf moet betalen.  


Een mogelijkheid  die tijd en geld kan besparen is  een bezoek aan onze spatader praktijk. Voor een klein bedrag kom je in  één consult hetzelfde te weten als wanneer je het hierboven genoemde pad  zou bewandelen. Je benen worden bekeken  door de vaatchirurg en tijdens datzelfde consult zal de vaatchirurg het echo-duplex onderzoek doen. Hij zal dit direct met je bespreken  en je een advies geven.

Waarom is duplex-onderzoek noodzakelijk

Het echo duplex  onderzoek is de hoeksteen in het onderzoek en de behandeling van spataderen. Bij dit onderzoek wordt het hele spataderlijden door de arts (of laborant) in beeld gebracht. Zo kan  onderzocht worden  of er een 'lekkage' in de stamader zit en/of  het probleem zich alleen in  de zijtakken van deze stamader voordoet.


Met 'lekkage' bedoelen we dat de klepjes in de stamader niet meer goed functioneren. Daardoor kan het bloed niet langer efficiënt naar het hart worden gepompt en blijft het 'hangen' in de ader.    


Ook wanneer je denkt dat er waarschijnlijk geen sprake is van een lekkage is het goed een echo duplex onderzoek te laten doen. Dit voorkomt teleurstelling wanneer na de behandeling spataderen snel 'terugkomen' (recidief spataders).  Spataderen kunnen op verschillende manieren behandeld worden

Behandeling van de stam met zichtbare spataderen

De stamader wordt behandeld wanneer met behulp van duplex-onderzoek is vastgesteld dat deze de oorzaak is van de zichtbare spataderen. Dat wil zeggen de lekkage bevindt zich in de stam en daardoor hebben zich zichtbare spataderen gevormd. Ook zijn er klachten die behoren bij spataderen (pijn in de benen, vermoeide benen ect.). We spreken hier van een medische oorzaak.


Behandeling van de stam zonder zichtbare spataderen

De stamader wordt behandeld wanneer met behulp van duplex-onderzoek is vastgesteld dat deze de oorzaak is van de (pijn)klachten. Dat wil zeggen de lekkage bevindt zich in de stam zonder dat zich zichtbare spataderen hebben gevormd. Ook hier spreken we van een medische oorzaak.


Behandeling van de zijtakken

De zijtakken worden behandeld wanneer met behulp van duplex-ondezoek is vastgesteld dat er geen lekkage in de stam zit. De stam is dus gezond. We spreken hier van cosmetische spataderen.


Perforantectomie

De vena perforans is een directe verbindingsader tussen de oppervlakkige aders en de dieper gelegen aders. Meestal ligt de vena perforans aan de binnenzijde van het (onder)been. Deze verbindingsader wordt behandeld wanneer deze klachten geeft die de oorzaak zijn van zichtbare spataderen of wanneer deze de oorzaak is van een niet genezende wond op het onderbeen. Zo'n wond kan op termijn leiden tot een beenzweer.

Welke spataderbehandelingen zijn er

Elastische kousen

Spataderklachten kunnen met een elastische kous behandeld worden.


Wanneer je spataderen hebt is een elastische kous belangrijk om de bloedafvoer in het been te verbeteren. De kous drukt de verwijde spataderen dicht en hiermee wordt ook het uitdrijven van vocht bevorderd. Doordat de elastische kous de druk op de verwijde aderen verhoogt ondersteunt het daarmee ook de spierpomp bij het afvoeren van zuurstofarm bloed en vocht richting het hart en de longen.


Een elastische kous dient gelijkmatig druk op het been uit te oefenen. Er zijn kousen met verschillende drukgradaties. Het aanmeten van een elastische kous is vakwerk. Ook 's nachts kan een elastische kous gedragen worden mits deze niet te strak zit.


Een elastische kous wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gebeurt slechts in sommige gevallen. Hiervoor dient een machtiging te worden aangevraagd waarop de arts de indicatie voor het dragen van kousen vermeldt.


De levensduur van een elastische kous verschilt sterk. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de kous. De zorgverzekeraar vergoed maximaal 1 paar kousen per jaar.

Behandeling van de stam: de ouderwetse methodes

Het operatief wegnemen, 'strippen' van de stam (Babcock)

Het onder narcose of met ruggenprik verdoving onderhuids verwijderen van de zieke stamader noemen we ‘strippen’. Deze stamader bevindt zich aan de binnenzijde van het been of midden op de kuit.


Hoe gaat dat in zijn werk?

Er wordt een snede (incisie) gemaakt in de lies om de stamader vrij te leggen op de plaats waar deze verbinding maakt met de diepe beenader. Via een tweede incisie wordt deze ader vrijgelegd vlak onder de knie of ter hoogte van de binnenenkel. Door deze ader wordt een lange dunne stripper gehaald waarop vervolgens een knop wordt gemonteerd waar de stamader aan wordt vastgeknoopt. Vervolgens wordt de ader onder de huid uit het been getrokken, meestal vanuit de lies naar de wond bij de knie. Hiermee wordt de gehele ader uit het been verwijderd en worden de zijtakken van de ader afgescheurd of eventueel via een kleine aparte incisie met een draadje afgebonden. In de lies wordt vaak een drain (slangetje om bloed/wondvocht af te voeren) geplaatst. Daarna worden de wonden gehecht en wordt het been voorzien van een drukverband.


Een stripoperatie is een behandeling voor de stamader en de grotere zijtakken. Deze zijtakken worden vaak via aparte incisies onderhuids verwijderd of eruit uitgetrokken.


Je komt in aanmerking voor een stripoperatie wanneer de stamader niet goed functioneert (verwijd is met niet meer werkende kleppen) en aanleiding geeft tot spataderklachten (pijn, vermoeidheid).


Na de behandeling krijgt de patient enkele dagen een drukverband en daarna een elastische kous.


De stripoperatie is een 'échte' operatie. Daarbij passen ook de risico's die gepaard gaan met narcose of een ruggenprik.. Er is kans op (na)bloeding, trombose, wondinfectie of zenuwletsel.


De stripoperatie wordt veelal als pijnlijk ervaren door het optreden van blauwe plekken in het traject van de gestripte ader en de wondpijn ter plaatse van de incisies.


De reden waarom deze methode door sommige artsen nog wordt uitgevoerd is waarschijnlijk omdat zij niet bedreven zijn in de nieuwe behandelingsmethoden. Nieuwe behandelingen zijn even goed en veel minder ingrijpend voor de patient. Bovendien is er geen narcose of ruggenprik nodig, geen (dag)opname in het ziekenhuis en kun je snel weer je dagelijks leven oppakken, weer gaan werken.


De strip-operatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar omdat het hier een behandeling van de stamader betreft. Je betaalt uiteraard wel je eigen risico. 

Crossectomie

Met een crossectomie bedoelen we het in de lies onderbinden van de stamader op de plaats waar hij overgaat in de diepe ader. Hierbij worden ook alle zijtakken in de buurt van deze overgang afgebonden.


Dit betekent dat het bloed niet meer kan terugstromen in de ader die in verbinding staat met de zijtakken.


Een crossectomie is vaak onderdeel van de stripoperatie maar kan ook op zichzelf staand (dus zonder strip) worden uitgevoerd.


De ingreep wordt veelal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd via een circa 5 tot 7 cm lange incisie (snede) in de lies. Ook de crossectomie is een behandeling van de (grote) stamader.


Je komt in aanmerking voor een crossectomie wanneer je spataders hebt met een stamprobleem en er, om welke reden dan ook, wordt afgezien van een stripprocedure.


Na de operatie krijg je een pleister in de lies of een drukkend verband en meestal een elastische kous.


Vaak wordt een crossectomie gecombineerd met de stripoperatie (zie hierboven) of met een Muller flebectomie waarbij de takken onder plaatselijke verdoving onderhuids worden uitgetrokken. Ook is een combinatie met sclerotherapie (wegspuiten van spataderen) mogelijk.


Zoals bij iedere operatie zijn ook hier risico's aan verbonden. Risico’s kunnen zijn (na)bloeding, wondgenezingsproblemen, wondinfectie. Ook bestaat er een risico op een aderontsteking in het verloop van de ader en de takken op het been, omdat de ader is afgesloten, het bloed trager gaat stromen en plaatselijk stolselvorming kan optreden dat dan leidt tot een (pijnlijke) aderontsteking.


Als er goed plaatselijk wordt verdoofd is een crossectomie geen pijnlijke operatie, wel kan er pijn nadien optreden.


Omdat het ook hier een behandeling van de stamader betreft wordt crossectomie vergoed door de zorgverzekeraar, mits er medische klachten zijn en specifieke afwijkingen zijn gevonden bij het duplex-onderzoek.

Behandeling van de stam: de moderne methodes

Bij de moderne spataderbehandelmethodes gaat het niet om het wegnemen (eruit trekken) van de stam maar om het afsluiten van de stam. Dit uitschakelen of afsluiten blijkt effectief. De stamader wordt van binnenuit dichtgemaakt waarmee hetzelfde effect wordt bereikt als het ‘eruit trekken’ strippen van de stamader.


Deze moderne methode maakt gebruik van hitte. Deze benadering is een stuk minder ingrijpend voor de patient en deze behandeling heeft in feite de stripoperatie overbodig ‘obsoleet’ gemaakt. Bij afwezigheid van deze nieuwe weinig ingrijpende behandelingen zie je dat in het buitenland de meeste spataders nog gestript worden. Dit komt vaak ook omdat de nieuwe behandelingen (nog) niet vergoed worden en de stripoperatie wel. 

EVLT (laser)

EVLT is het door middel van hitte (in dit geval opgewekt door laserlicht) via de binnenzijde afsluiten van de stamader. Daardoor wordt deze stamader dermate beschadigd dat er verlittekening volgt en na enkele maanden de verlittekende ader door het lichaam wordt opgenomen. Na een jaar is er meestal niets meer van de ader over, dat wil zeggen, er is niets meer te zien bij het duplex echo onderzoek.


Een EVLT wordt benaderd als een operatie en wordt meestal uitgevoerd op een behandelkamer. Hierbij wordt alle voorzorg in acht genomen voor wat betreft steriliteit. Het been wordt met alcohol gereinigd en met steriele doeken afgedekt. De ader is van tevoren met viltstift afgetekend. Onder plaatselijke verdoving wordt er een klein steekgaatje in de huid gemaakt ter hoogte van de knie. De ader wordt aangeprikt en het lasersysteem in de ader gebracht en naar boven tot in de lies opgeschoven.


Na toediening van plaatselijke verdoving in het verloop van deze ader wordt de laser geactiveerd en langzaam teruggetrokken waarbij de gehele ader via de binnenzijde met circa 1000 graden celsius onherstelbaar verhit wordt. Na een pleister op het wondje wordt het been van een drukverband of een elastische kous voorzien.


EVLT betreft een behandeling van de stamader en indirect een behandeling van alle middelgrote en kleine takken die aan de stam vastzitten. Er wordt plaatselijk verdoofd bij de knie en in het verloop van de stamader. Het gaat hier om de behandeling van spataders die veroorzaakt worden door een niet functionerende, inwendig ‘lekke’ stamader. Na de behandeling krijg je een drukkend verband en een elastische kous om. EVLT kan worden gecombineerd met een Muller flebectomie waarbij de takken onderhuids onder plaatselijke verdoving worden uitgetrokken of in combinatie met sclerotherapie. Vaak worden deze (eventuele) behandelingen een paar maanden uitgesteld, omdat de meeste zichtbare spataderen dan zijn verdwenen en er helemaal geen aanvullende behandeling meer nodig is.


Risico's betreffen een bloeding, infectie, trombose en aderontsteking, maar in de praktijk worden ernstige complicaties nauwelijks gezien.


De pijn bij een EVLT is minimaal. Men moet rekening houden met een verdovingsprik die gevoelig kan zijn maar van het laseren voel je in principe niets, ervan uitgaande dat de gehele ader goed verdoofd is. Na de ingreep kan het traject van de behandelde ader gevoelig en soms ook pijnlijk zijn als gevolg van een reactie op de hitte die is toegediend of als gevolg van een aderontsteking die na de behandeling kan ontstaan.


In het kader van een behandeling van de stamader wordt EVLT vergoed door de zorgverzekeraar, mits er medische klachten zijn en specifieke afwijkingen geconstateerd zijn bij het duplexonderzoek.


Een EVLT wordt gedaan in dagopname, je kunt vrijwel meteen na de ingreep weer naar huis. 

VNUS Closurefast RF

Bij VNUS wordt door middel van hitte, in dit geval opgewekt door radiofrequente golven, via de binnenzijde de stamader afgesloten. Zo wordt de ader dermate beschadigend dat er verlittekening volgt en de verlittekende ader na enkele maanden door het lichaam wordt opgeruimd. Na een jaar is, bij duplex-controle, de ader niet meer te zien.


Ook een VNUS (RF: RadioFrequente golven) wordt benaderd als een operatie en meestal op een behandelkamer uitgevoerd. Nadat de ader tevoren met een viltstift is afgetekend wordt het been met alcohol gereinigd en met steriele doeken afgedekt.


Onder plaatselijke verdoving wordt er ter hoogte van de knie een klein steekgaatje in de huid gemaakt. De ader wordt aangeprikt en het RFsysteem wordt in de ader gebracht en naar boven tot in de lies opgeschoven.


Na toediening van plaatselijke verdoving in het verloop van deze ader wordt de RF geactiveerd en langzaam teruggetrokken waarbij de gehele ader via de binnenzijde met ca 80 graden celsius onherstelbaar verhit wordt.


Na een pleister op het wondje wordt het been van een drukverband of een elastische kous voorzien.


VNUS is een behandeling van de stamader waarbij indirect de middelgrote en kleine takken die aan de stam vastzitten (en nu niet meer onder druk staan) samenvallen.


De VNUS kan worden gecombineerd met een Muller flebectomie waarbij de takken onderhuids onder plaatselijke verdoving worden uitgetrokken of in combinatie met sclerotherapie. Vaak worden deze (eventuele) behandelingen een paar maanden uitgesteld, omdat de meeste zichtbare spataderen dan zijn verdwenen en er dus geen aanvullende behandeling meer nodig is.


Complicaties die bij deze behandeling op kunnen treden zijn trombose, bloeding, infectie en aderontsteking maar in de praktijk worden deze complicaties nauwelijks gezien.


De VNUS is een minimaal belastende behandeling. Men moet rekening houden met de verdovingsprikken. Na de ingreep kan de behandelde ader gevoelig en soms ook pijnlijk zijn ten gevolge van een reactie op de hitte. Ook kan een (pijnlijke) aderontsteking optreden.


In het kader van een behandeling van de stamader wordt de VNUS vergoed door de zorgverzekeraar, mits er medische klachten zijn en er specifieke afwijkingen bij het duplexonderzoek zijn geconstateerd.

SVS (steam vein sclerosis: stoomablatie)

Bij SVS wordt met behulp van hitte in dit geval met stoom, via de binnenzijde de stamader afgesloten. Ook bij deze procedure beschadigd de ader dermate dat er verlittekening volgt en dat na enkele maanden de behandelde ader door het lichaam wordt afgebroken.


Ook SVS is een operatie die (steriel) meestal op een behandelkamer wordt uitgevoerd. De zieke ader wordt van tevoren met viltstift afgetekend. Onder plaatselijke verdoving wordt er een klein steekgaatje in de huid gemaakt ter hoogte van de knie. De ader wordt aangeprikt, het stoomsysteem (catheter) in de ader gebracht en naar boven tot in de lies opgeschoven. Na toediening van plaatselijke verdoving in het verloop van de ader wordt de stoom vanaf de tip in het vat gebracht en de catheter gelijktijdig langzaam teruggetrokken. Hierbij wordt de gehele ader via de binnenzijde met stoom van ca 100 graden celsius onherstelbaar verhit. Na een pleister op het wondje wordt het been van een drukverband of een elastische kous voorzien.


SVS betreft een behandeling van de stamader waarbij indirect de middelgrote en kleine takken die aan de stam vastzitten (en nu niet meer onder druk staan) worden behandeld.


Vloeistoffen die bij deze procedure gebruikt worden betreffen de plaatselijke verdoving bij de knie en in het verloop van de stamader.


Je komt in aanmerking voor SVS wanneer je spataders worden veroorzaakt door een niet functionerende, inwendig ‘lekke’ stamader.


De SVS kan worden gecombineerd met een Muller flebectomie waarbij de takken onderhuids onder plaatselijke verdoving worden uitgetrokken of in combinatie met sclerotherapie. Vaak worden deze (eventuele) behandelingen een paar maanden uitgesteld, omdat de meeste zichtbare spataderen door de procedure al zijn verdwenen en er geen aanvullende behandeling nodig is.


De risico’s voor deze procedure betreffen bloeding, infectie, trombose, aderontsteking. Maar in de praktijk worden ernstige complicaties nauwelijks gezien.


De SVS is minimaal pijnlijk, een verdovingsprik is natuurlijk altijd gevoelig. Van de behandeling met stoom voel je in principe niets, er van uitgaande dat de gehele ader goed verdoofd is. Na de ingreep kan het traject van de behandelde ader gevoelig en soms pijnlijk zijn ten gevolge van de hitte die is toegediend tijdens de procedure. Ook kan een aderontsteking als reactie hierop ontstaan.


SVS wordt op dit moment niet vergoed door de zorgverzekeraar wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijke onderbouwing van het effect van SVS.

Clarivein

Bij ClariVein MOCA wordt de stamader afgesloten door middel van een mechanische beschadiging (roterend borsteltje) in combinatie met een chemische vloeistof.


Deze operatie wordt meestal op een behandelkamer uitgevoerd, met alle voorzorg voor wat betreft steriliteit. De ader is tevoren met viltstift afgetekend. Onder plaatselijke verdoving wordt er een klein steekgaatje in de huid gemaakt ter hoogte van de knie. De ader wordt aangeprikt, het Clarivein systeem in de ader gebracht en naar boven tot in de lies opgeschoven. De roterende mechanische, de ‘zweep’ wordt geactiveerd en langzaam teruggetrokken met gelijktijdige injectie van een chemische etsende vloeistof (sclerosans). Hierbij wordt de gehele ader via de binnenzijde beschadigd. Met een pleister op het wondje wordt het been van een drukverband of een elastische kous voorzien.


Clarivein is een behandeling van de stamader en indirect een behandeling van alle middelgrote en kleine takken die aan de stam vastzitten en nu niet meer onder druk staan.


Vloeistoffen die worden gebruikt betreffen de plaatselijke verdoving bij de knie en de injectie van sclerosans in de ader.


Je komt in aanmerking voor een Clarivein procedure wanneer je spataders hebt die veroorzaakt worden door een niet functionerende, inwendig ‘lekke’ stamader.


De Clarivein procedure kan worden gecombineerd met een Muller flebectomie waarbij de takken onderhuids onder plaatselijke verdoving worden uitgetrokken of in combinatie met sclerotherapie. Vaak worden deze (eventuele) behandelingen een paar maanden uitgesteld, omdat de meeste zichtbare spataderen dan zijn verdwenen en er dus geen aanvullende behandeling meer nodig is.


De risico’s van deze procedure zijn bloeding, infectie, trombose, aderontsteking. In de praktijk worden ernstige complicaties nauwelijks gezien.


In het kader van een behandeling van de stamader wordt Clarivein vergoed door de zorgverzekeraar, mits er medische klachten zijn en specifieke afwijkingen bij het duplexonderzoek zijn gezien.

Venaseal (het afsluiten van de stam door middel van lijm)

Venaseal is een operatie die het afsluiten van de stamader door middel van weefsellijm (histo-acrylaat) betreft. Onder plaatselijke verdoving wordt de ader via een klein steekgaatje aangeprikt waarna een lange catheter in de ader wordt gebracht en naar boven tot in de lies wordt opgeschoven. Na toediening van plaatselijke druk wordt er in de ader een kleine hoeveelheid weefsellijm gespoten. De catheter wordt langzaam teruggetrokken waarbij over het gehele traject van de ader weefsellijm wordt ingespoten waarmee de ader wordt dichtgeplakt. Na een pleister op het wondje wordt het been van een drukverband of een elastische kous voorzien.


Venaseal is geschikt voor de behandeling van de stamader en indirect voor de behandeling van de middelgrote en kleine takken die aan de stam vastzitten. De procedure kan worden gecombineerd met een Muller flebectomie waarbij de takken onderhuids onder plaatselijke verdoving worden uitgetrokken of kan worden gecombineerd met sclerotherapie.


De risico’s zijn hetzelfde als bij de hierboven genoemde procedures: bloeding, infectie, trombose, reactie op de lijm, aderontsteking. 


Venaseal is een minimaal pijnlijke behandelmethode. Je moet rekening houden met de verdovingsprik maar van het lijmen voel je in principe niets. Na de ingreep kan het traject van de behandelde ader gevoelig en soms pijnlijk zijn.


Venaseal en vergelijkbare lijmbehandelingen worden op dit moment niet vergoed door de zorgverzekeraar wegens het nog ontbreken van voldoende wetenschappelijke onderbouwing. 

Behandeling van de zijtakken

Ambulante flebectomie volgens Muller

Ambulante flebectomie volgens Muller betreft een operatieve verwijdering van oppervlakkige spataders (takken) onder plaatselijke verdoving. Deze kleine spataderen worden als het ware gestript hoewel het hier niet de klassieke stripoperatie, waarbij een stamader uit het been wordt verwijderd, betreft.


De spataders worden met viltstift afgetekend, de huid met alcohol gereinigd en het been afgedekt met steriele doeken. Na het toedienen van plaatselijke verdoving worden spatadertakken via een klein sneetje naar buiten getrokken en verwijderd. De wondjes worden gesloten en er wordt een drukkend verband aangelegd.


Een Muller is een behandeling met name voor kleine en middelgrote spataderen en je komt er voor in aanmerking wanneer de spatadertakken afwijkend zijn en er geen onderliggende problemen zijn met de stamader. Je komt ook in aanmerking wanneer de stamader al behandeld is en er nog zichtbare spatadertakken zijn.


Een Muller vindt plaats onder plaatselijke verdoving en de risico's zijn beperkt tot een plaatselijke bloeduitstorting en wondinfectie.


Een Muller is een pijnlijke behandelmethode onder plaatselijke verdoving.


De Muller flebectomie wordt als behandeling van de takken niet (meer) vergoed door de zorgverzekeraar, maar is tegenwoordig voor eigen rekening. Gezien de relatief hoge prijs voor deze ingreep (circa € 800) wordt vaak uitgeweken naar de sclerotherapie die een vergelijkbaar effect heeft, maar een stuk voordeliger is (klik hier voor de actuele prijs).

Sclerotherapie (wegspuiten van spataderen met sclerosans of foam)

Scleroseren betreft het, door middel van een etsende vloeistof, dermate beschadigen van een ader dat deze verkleeft en uiteindelijk door het lichaam wordt opgenomen. Het verkleven verloopt via een ontstekingsreactie waarbij de ader rood en pijnlijk kan zijn. Dit is evenwel van tijdelijke aard. Het uiteindelijk effect van sclerotherapie kan pas na enkele weken, soms na enkele maanden goed beoordeeld worden. 


Bij scleroseren wordt de ader met viltstift afgetekend en de huid met alcohol gereinigd. Met een klein naaldje wordt de ader aangeprikt waarna er sclerosans (meestal aethoxysclerol 1 of 2%) wordt ingespoten. Deze behandeling wordt op meerdere plaatsen op het been verricht. Na het plakken van wattenbolletjes en pleisters wordt het been voorzien van een drukkend verband of een elastische kous.


Sclerotherapie is een behandeling voor kleine en middelgrote spataderen maar ook voor de haarvaatjes, mits deze niet te klein zijn om aan te prikken.


Bij een behandeling met foam wordt de vloeistof gemengd met een even grote hoeveelheid lucht of CO2. Foam wordt ook gebruikt voor grote spataders en voor behandeling van de dieper gelegen stamader. Het aanprikken gaat dan meestal op geleide van een echo duplex.


Sclerotherapie is een algemene en veel gebruikte behandeling voor allerlei soorten spataderen. Er is echter een groot verschil in de kwaliteit die door artsen of andere behandelaars wordt geleverd. Belangrijk is dat voorafgaand aan deze behandeling duplex-onderzoek verricht wordt zodat het hele adersysteem gecontroleerd kan worden op lekkage. Alleen zo kan er een goede keuze worden gemaakt welke de meest effectieve behandeling zal zijn.


De risico’s bij sclerotherapie zijn bloeduitstortingen en (hoewel zeldzaam) een allergische reactie. Sclerotherapie wordt niet (meer) vergoed door de zorgverzekeraar omdat het hier een behandeling van spataderzijtakken betreft en geen behandeling van de stamader.

Wat kost een spataderbehandeling

De vergoeding van je spataderbehandeling is afhankelijk van de aandoening, van de behandeling en van de zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van spataderen maar stellen wel eisen. Er zijn drie belangrijke factoren die bepalen of de behandeling binnen de verzekerde zorg valt en  in aanmerking komt voor vergoeding. Je leest er hier meer over. 

Veel gestelde vragen

Hoe komt het dat spataders weer terug komen (recidief spataders)

De kans dat spataders weer terug komen is altijd aanwezig. Het is belangrijk om goed duplex onderzoek uit te voeren en op grond daarvan de meest effectieve behandelmethode te kiezen. Wanneer spataders terugkomen geeft het duplexonderzoek opnieuw alle informatie over de oorzaak, bijvoorbeeld een afwijkende stamader, onvoldoende behandeling van de vorige stamader, perforerende verbinding, etc. Op basis van het duplexonderzoek wordt een nieuw behandelplan opgesteld.


Hoe groot is de kans dat spataderen weer terug komen

Als er een goede behandeling van de onderliggende oorzaak heeft plaats gevonden is de kans dat spataders terugkomen beperkt. In meer of mindere mate is die kans wel aanwezig bijvoorbeeld door familiaire aanleg of na een zwangerschap. Over het algemeen zijn deze spataders weer goed te verhelpen.


Heb ik na de behandeling wel genoeg aders over

Meer dan genoeg! Tenzij er in het verleden problemen zijn geweest met de diepe aders in het been, zoals in het geval van een diep veneuze trombose, waarbij al het bloed via de oppervlakkige aders weer terug naar het hart wordt vervoerd. Zelfs spataders kunnen dan nuttig zijn, in de zin van ‘beter slechte vaten dan helemaal geen vaten’. In dit geval kunnen spataders dus niet behandeld worden.


Wat moet ik doen wanneer ik spataderen heb

Wanneer je spataderen hebt en je hebt pijnklachten ga je meestal eerst naar de huisarts. Je huisarts kan je doorverwijzen naar het ziekenhuis. Wanneer je deze route neemt is het belangrijk te weten dat je eigen risico gaat tellen. De meeste spataderbehandelingen worden niet vergoed, zodat er een kans bestaat dat je wel je eigen risico kwijt bent zonder dat je spataderen behandeld worden. In principe is het nu zo dat een behandeling van een zieke stamader wel wordt vergoed, en een behandeling van de zijtakken niet.

Het is dus belangrijk te weten of de stamader wel of niet goed funtioneert. Daarom is het verstandig eerst een afspraak bij de vaatchirurg van MooieGezondeBenen te maken. Voor een klein bedrag krijg je een uitgebreid duplex onderzoek, advies en hoor je of het zinvol is om je (via je huisarts) door te laten verwijzen naar het ziekenhuis en je eigen risico aan te spreken. 


Wanneer kan ik niet aan mijn spataderen geholpen worden

- Na een doorgemaakte diepe veneuze trombose in de afgelopen 6 maanden

- Na een acute oppervlakkige tromboflebitis en flebitis migrans

- Bij een allergie voor sclerosans of foam

- Bij ernstige vernauwingen in de beenslagaders

- Bij ernstige algemene ziekten, zeker als de patiënt meestal ligt

- Bij immobiliteit ten gevolge van stoornissen of ziekte van het bewegingsapparaat

- Bij zwangerschap en wanneer je borstvoeding geeft


Wat is bekkenvene insufficientie


Een bekkenvene insufficientie houdt in dat er spatadervorming is van de aders die diep gelegen in het bekken liggen. Dit kan aanleiding geven tot buikklachten en ook een oorzaak zijn van de spataders die op het been zichtbaar zijn. Onderzoek van deze aders gebeurt door middel van een inwendige echo duplex. De behandelingsmogelijkheden zijn wat complexer, zodat onderzoek en behandeling van bekkenvene insufficientie plaatsvindt in gespecialiseerde klinieken en ziekenhuizen.


Ik heb gelezen over een cryostrip. Wat is dat?


Een cryostrip is een inmiddels verlaten methode, waarbij in een (stam)ader een metalen buis wordt gebracht die vervolgens met vloeibare stikstof van binnen wordt gekoeld. De ader vriest vast op deze buis, waarna de buis met ader naar buiten wordt gestript. Deze behandeling werd toegepast in combinatie met een crossectomie, een gecombineerde ingreep waar dan ook narcose of een ruggenprik voor nodig was. Via een miniversie van deze cryobuis was het ook mogelijk om kleinere oppervlakkige takken te verwijderen, een soort cryo-Muller. Deze behandeling kon in een praktijk, kliniek of een ziekenhuis worden uitgevoerd, afhankelijk van de omvang van het spataderlijden. 


Tips om spataderen te voorkomen

 1. Vermijd lang (stil) staan
 2. Vermijd lang (stil) zitten
 3. Vermijd knellende kleding
 4. Til niet te zwaar, dit zet de aderen onder druk
 5. Beperk suiker
 6. Douche niet te warm
 • Doe oefeningen waarbij de kuitspier wordt aangespannen
 • Loop als het kan op blote voeten
 • Draag (ook preventief) elastische (compressie) kousen
 • Leg de benen waar mogelijk wat hoger
 • Eet gevarieerd, vezel- en vitaminerijk
Wil je van je spataderen af? Wil je weten of er bij jou sprake is van een lekkage in het dieper liggende systeem?  Ben je benieuwd of jouw behandeling binnen de verzekerde of onverzekerde zorg valt? Zonder verwijsbrief krijg je bij ons in één consult  antwoord op al je vragen. Neem contact op voor meer informatie of maak direct een afspraak. Wij kennen geen wachttijden en parkeren is bij ons gratis.