Vergoeding spataderbehandeling 

Vergoedt jouw zorgverzekeraar je behandeling?

Hier vind je de informatie.

Van welke factoren hangt de vergoeding van spataderen af?

Wanneer er een medische noodzaak is om spataderen te behandelen worden spataderen vanuit de basisverzekering vergoed. Wat houdt dit precies in?


De vergoeding van een spataderbehandeling is afhankelijk van drie met elkaar samenhangende factoren. 


Ten eerste dienen er klachten te zijn die moeten passen bij spataderen (oftewel spataderlijden).


Dit zijn klachten als moeheid, kramp en pijn in de benen, maar er kan ook sprake zijn van slecht genezende ontstekingen, open benen, ect.. 


Ten tweede moet er een duidelijke afwijking bij het echo-duplex onderzoek van de benen aanwezig zijn. 


Ten derde moet er sprake zijn van een bepaalde ernst zijn. Ook dit wordt bij echo-duplex onderzoek vastgesteld. 


Een afwijking bij het echo-duplex onderzoek houdt in dat er sprake moet zijn van een zogeheten ‘stam-insufficiëntie’. Dit houdt in dat er sprake is van een lekkage van een diepe stamader aan de voorkant, de zogeheten ‘vena saphena magna' of VSM ofwel aan de achterkant de ‘vena saphena parva' of VSP.


Ook wanneer er sprake is van een lekkage in deze stamaderen dan zijn er nog een aantal criteria waaraan voldaan moet worden wil je in aanmerking komen voor een vergoeding van je spataderbehandeling. 


1. Er moet sprake zijn van een minimale diameter van 3 millimeter

2. De lekkage moet een bepaalde ernst hebben. Het gaat hierbij om de tijd dat de lekkage optreedt tijdens het onderzoek. Dit moet minimaal een halve seconde zijn

3. Er moet sprake zijn van klachten die horen bij spataderlijden.

 

Dus, wanneer je  een (spat)ader hebt die inwendig langdurig lek is (dat wil zeggen, bij onderzoek langer dan een halve seconde) en die groter of gelijk is aan 3 millimeter,  in combinatie met klachten die bij spataderaandoeningen passen, dan is dit verzekerde zorg en wordt je behandeling vergoed.

 

 1 of 2 jaar geleden is  deze vergoeding  verruimd door niet alleen de behandeling van lekke stamaderen te vergoeden maar ook perforerende verbindingen. Een perforerende verbinding is een rechtstreekse verbinding tussen de oppervlakkige zichtbare spatader en de dieper gelegen ader. Wat moet ik doen wanneer ik spataderen heb?

De te volgen procedure  hangt eigenlijk volledig van jezelf af. Er zijn een paar mogelijkheden. 


De eerste mogelijkheid is te kiezen voor de traditionele weg. Die houdt in dat je een afspraak bij je huisarts maakt. Deze kan  je spataders  bekijken en  naar je  verhaal luisteren, waarna deze tot een bepaald advies komt. Dit advies kan inhouden dat je wordt afgeraden iets aan  je spataders te doen, dat je wordt aangeraden een elastische kous te dragen of dat je wat leefregels meekrijgt. Ook kan besloten worden je door te verwijzen naar het ziekenhuis. 


Met de verwijsbrief van de huisarts kan er extra onderzoek in het ziekenhuis gedaan worden. Dit onderzoek, met name belangrijk bij spataders, kan  de huisarts niet zelf verrichten. Daarvoor ga je in de meeste gevallen naar de röntgen afdeling van het  ziekenhuis en met de informatie van dit onderzoek kom je bij de spataderspecialist. Deze zal je  vertellen wat de mogelijkheden zijn, dus wat je al dan niet met je spataders kunt doen.


De reguliere weg: een bezoek aan de huisarts, röntgenlaborant en spataderspecialist is niet altijd direct nodig. Je kunt je ook eerst zelf verdiepen in spataders. Dat kan door van alles te lezen op internet maar dat kan ook met een bezoek aan onze gespecialiseerde praktijk. In één  consult kom je alles te weten wat je in drie consulten via de reguliere weg te weten zou komen. Je wordt onderzocht door de vaatchirurg, je benen worden doorgemeten door de vaatchirurg waarna  deze  je direct alles met betrekking tot je spataders zal vertellen en je een advies zal geven. 

Bij welke dokter kan ik het beste een afspraak maken?

Naar welke specialist ga je met je spataderen? Wat is het verschil tussen een dermatoloog en een vaatchirurg als het om spataders gaat?


Wanneer  je  door je huisarts bent doorverwezen naar het ziekenhuis  kun je het beste een afspraak maken bij een dokter die gespecialiseerd is in spataders. 


In sommige ziekenhuizen zul je een afspraak maken bij een vaatchirurg die zich gespecialiseerd heeft, in een ander ziekenhuis zou dat een dermatoloog kunnen zijn. Belangrijk is dat je je laat verwijzen naar een afdeling die op zijn minst gespecialiseerd is. Bedenk dat een dermatoloog niet alle spatader behandelingen uit kan voeren, ga dus bij voorkeur een vaatchirurg omdat deze beschikt over alle mogelijke behandelingen. 


In veel ziekenhuizen krijg je  echter eerst  een afspraak bij iemand die geen dokter is.  Dit is vaak een physician assistant of een gespecialiseerde verpleegkundige die namens de dokter de intake doet. Deze hoort je verhaal aan en zal je waarschijnlijk doorverwijzen naar de röntgen afdeling voor een echo-duplex onderzoek. 


Vervolgens  ga je  met het echo-duplex onderzoek, zo mogelijk dezelfde dag,  of op een andere dag terug naar de dokter of naar de physician assitant die je de eerste keer gezien heeft. Pas dan wordt er met je besproken wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke geval.

Wat nou wanneer bij onderzoek blijkt dat mijn aders gezond zijn?


Wanneer blijkt dat je stamaderen gezond zijn, dus wanneer er bij het geluidsonderzoek geen lekkage is gevonden, dan wil dat zeggen dat er voor jou geen behandelingen zijn die onder de verzekerde zorg vallen. De behandeling van je spataderen wordt dus niet vergoed.


Wanneer je toch wat aan je spataders wil laten doen, en dan praat je vaak over het wegspuiten van spataders (sclerotherapie), dan is dit voor eigen rekening. Jammer is dan wel dat je door de verwijzing ook al je eigen risico kwijt bent en hier ongeveer 400 euro voor hebt betaald. 

Is er ook een minder kostbare manier?

Wanneer je spataderen hebt zijn er een aantal zaken die je zelf al direct kunt toepassen. Je kunt je leefstijl aanpassen (zie onze Facebook pagina voor meer informatie), en je zou kunnen kijken of je verlichting van je klachten kun ervaren door het dragen van elastische kousen. 


Daarnaast is er de mogelijkheid om zonder de verwijzing van de huisarts een afspraak in onze praktijk te maken. Onze vaatchirurg luistert naar je verhaal, bekijkt je benen, doet zelf het echo-duplexonderzoek en geeft een advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot je spataders en de behandeling ervan.  


Wanneer er sprake blijkt te zijn van een lekkage en de behandeling zou vallen onder de verzekerde zorg dan zal geadviseerd worden om je via de huisarts te laten verwijzen naar een vaatchirurg die de behandeling, die onder de verzekerde zorg valt, uit kan voeren.


Wanneer er geen sprake blijkt te zijn van een lekkage is er geen noodzaak het verzekerde pad te bewandelen en kun je jezelf de 400 euro besparen. Wanneer je, om welke reden dan ook, je spataderen toch wil laten behandelen dan kan dat in onze praktijk. Dit is een behandeling die ook door onze vaatchirurg wordt uitgevoerd.  

Vergoeding Spataderen Zorgverzekeraar 

Samenvatting

De vergoeding van de behandeling van spataderen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de diameter van de spatader moet minimaal 3 millimeter zijn
  • de spatader moet "langdurig lek" zijn, dat wil zeggen, bij echo-duplex onderzoek langer dan een halve seconde
  • er moet sprake zijn van klachten die bij spatader aandoeningen passen

Het consult, het echo-duplex onderzoek en het advies in het ziekenhuis wordt met een verwijzing van de huisarts door je zorgverzekeraar vergoed. Dit kost je wel je eigen risico.


Aan de hand van het echo-duplexonderzoek kan pas geconstateerd worden of de vervolgbehandeling van je spataderen voor vergoeding in aanmerking komt. Het kan dus zijn dat je je eigen risico moet betalen maar, omdat er geen sprake is van een afwijking in je dieper gelegen aders, je er niets mee opschiet. Wil je dat risico niet lopen maak dan een afspraak in onze praktijk.


Bij afwijkend duplex onderzoek en klachten die bij spataderlijden passen komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking:

  • een behandeling van de diepe stamader aan de voorkant (‘vena saphena magna' of VSM)
  • een behandeling van de diepe stamader  aan de achterkant (‘vena saphena parva' of VSP)
  •  perforerende verbindingen.  

Niet alle spataderbehandelingen worden dus vergoed. Dit is belangrijk om te weten. De vergoeding is afhankelijk van de aandoening maar ook van de verzekeraar. Daarom is het belangrijk dat je vóór de behandeling contact met je zorgverzekering opneemt. Zo sta je nooit voor verrassingen.

Van onderzoek tot rekening

" frameborder="0" allowfullscreen>
Bekijk deze video van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) waarin de route van het bezoek aan de specialist tot de uiteindelijke rekening in beeld wordt gebracht.