Klachtenregeling

De medewerkers van Mooie Gezonde Benen/Praktijk dokter Vafi doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog in het vaandel staat. Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.


Voorleggen aan uw zorgverlener:

Bent u niet tevreden? Bespreek uw klacht eerst met degene die direct betrokken is. Hij of zij stelt het op prijs te weten dat u niet tevreden bent en de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Vaak kan de zorgverlener direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Dit is een directe manier, maar gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw zorgverlener/medisch specialist niet weet dat u niet tevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Verloopt dit gesprek niet naar wens of bespreekt u het liever niet met de direct betrokkene of diens leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.


Voorleggen aan de klachtenfunctionaris:

Een klachtenfunctionaris is een medewerker die zorg draagt voor de opvang en de bemiddeling van klachten in de Tuber Medisch Centrum (waar Mooie Gezonde Benen gevestigd is). Een klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie.

Hij of zij biedt:

- Een luisterend oor, u kunt uw klachten vrijblijvend bespreken zonder dat er direct actie hoeft te volgen;

- Opvang en bemiddeling bij klachten; in overleg met u wordt uw ervaring voorgelegd/ bemiddeld;

- Advisering en verwijzing;

- Registratie van klachten ten bate van kwaliteitsverbetering.


U kunt een brief met uw klacht sturen naar

De Tuber Medisch Centrum

t.a.v. De klachtenfunctionaris mw. C. Trip

Beatrixpark 24 

7101 BN Winterswijk


Vermeld in uw brief uw naam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, telefoonnummer, om welke hulpverlener het gaat en uw klacht.


Houd tot slot nog rekening met de volgende punten.

Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor zal overeenkomstig de AVG regelgeving van te voren schriftelijk toestemming voor worden gevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling zelf is kosteloos. Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 3 maanden.