Privacy Policy

Privacyverklaring 


MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi, gevestigd in Nederland, levert diensten aan patiënten/cliënten en websitebezoekers. Onze diensten bestaan uit een Echo-duplex vaatonderzoek, Sclerotherapie en het delen van informatie met betrekking tot de gezondheid/vitaliteit van de aders en de slagaders en de gezondheid in het algemeen. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze diensten. 


MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden nauwgezet verwerkt, beveiligd en bewaard. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met deze AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website: www.mooiegezondebenen.nl en gerelateerde diensten.


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van de website en diensten van MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi dan kun je je persoonsgegevens met ons delen.  Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij of jouw bedrijf direct met ons deelt. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring tenzij je daarvoor vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Welke gegevens worden verzameld?


Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Andere informatie/gegevens die je vrijwillig besluit met ons te delen: feedback en mening op blog en social media.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Communicatie tussen MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi op de website en via de mail en telefoon
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • MooieGezondeBenen.nl / Praktijk Dokter Vafi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we de persoonsgegevens van onze websitebezoekers 12 maanden. Wij bewaren je medische gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO). 


Rechten


Je hebt recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Daarvoor kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen er voor dat we je een kopie sturen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Wanneer je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is dan kun je contact met ons opnemen om de informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Wanneer je wilt dat wij je informatie verwijderen kun je ons daarover op ieder moment informeren. Het is te allen tijde mogelijk contact met ons op te nemen met betrekking tot deze verzoeken. In overeenstemming met de AVG zullen wij dan tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt dan kun je een klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen je informatie zonder je toestemming niet delen met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of je organisatie met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij je gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies, statistische cookies en marketing cookies. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Dubbele sloten ten aanzien van fysieke medische gegevens
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je daarom om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27 november  2023.


VafiMedX

Correspondentieadres:

Grotersweg 3

7102 GB Winterswijk