Veel gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Vraag: 20 jaar geleden zijn mijn spataderen weggespoten. Nu heb ik weer duidelijk zichtbare kronkelige spataderen die ik graag wil laten behandelen. Doen jullie ook operaties?

Antwoord: Wanneer spataderen duidelijk zichtbaar en erg kronkelig zijn kan het zijn dat er een dieper gelegen, niet zichtbare ader de oorzaak is van deze zichtbare kronkels.

Om dit te weten te komen is een geluidsonderzoek nodig, het zogenaamde echo-duplexonderzoek van de benen. Dit onderzoek wordt in onze praktijk door de vaatchirurg uitgevoerd, waarbij tevens een advies over de behandelingsmogelijkheden gegeven wordt. Daarvoor vragen wij een kleine bijdrage (€47).

Tegenwoordig worden veel spataderbehandelingen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, d.w.z. het wegspuiten of operatief opereren van de kronkels valt niet meer onder de verzekering.

Tijdens het duplex-consult in onze praktijk worden alle mogelijkheden op een rijtje gezet. Voor het wegspuiten kun je in onze praktijk terecht en wanneer de diepe ader niet goed is krijg je een behandeladvies, ook over de juiste specialist waar je voor verdere behandeling in aanmerking zou komen.

Alleen als de dieper gelegen (niet zichtbare) ader voldoende 'lek' is en er medische klachten zijn van deze spataders, wordt een (diepe) laseroperatie of operatief verwijderen (strip) vergoed door je zorgverzekeraar. Deze behandelingen vinden (na verwijzing door de huisarts) plaats in het ziekenhuis, waarbij het eigen risico (€ 385,-) betaald dient te worden.

Het in onze praktijk uitgevoerde echo-duplexonderzoek kan ook in het ziekenhuis, alleen kost dit je ca. € 300,00 van je eigen risico en is het gebruikelijk dat het onderzoek door een laborante wordt uitgevoerd. Je krijgt geen advies van de vaatchirurg, wel een gesprek met de assistent. Wanneer tijdens dit onderzoek de diepe ader intact blijkt zul je ook de verdere behandeling zelf moeten betalen.

De vergoeding van je zorgverzekeraar is tegenwoordig best wel ingewikkeld als het gaat om spataders. Om te voorkomen dat mensen direct in het ziekenhuis belanden en onnodige kosten maken biedt onze praktijk de tussenoplossing: een door de vaatchirurg uitgevoerde duplex met beoordeling. Zo ben je volledig geïnformeerd en kun je een goede afweging maken.

Vraag: Ik heb spataders, maar mijn huisarts wil me niet doorverwijzen. Wat moet ik doen?

Antwoord: Er kunnen verschillende redenen zijn dat uw huisarts u niet doorverwijst voor een behandeling.
1. Het kan zijn dat uw huisarts de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) richtlijnen volgt en u in eerste instantie een elastische kous voorschrijft, om vervolgens na 6 weken te beoordelen of u ermee geholpen bent.
2. Het kan ook zijn dat hij of zij het ‘niet nodig’ vindt om u door te verwijzen, terwijl u daar toch anders over denkt.
3. Tegenwoordig zal uw huisarts ook wat terughoudend zijn met verwijzen, omdat de meeste spataderbehandelingen niet meer verzekerd zijn en u dan alleen maar uw eigen risico kwijt zou zijn zonder dat het spataderprobleem is opgelost. Achteraf is dan niemand blij met deze verwijzing.
4. U heeft alleen maar cosmetische klachten.

Zonder een echo-duplex onderzoek van de benen kan een arts eigenlijk weinig zinnigs zeggen over wat u het beste aan uw spataders zou kunnen laten doen. Het maakt namelijk een groot verschil of de dieper gelegen spatader (de ‘stam’) niet goed functioneert, dwz dat er sprake is van ‘lekke kleppen’, of dat er met deze stamader niets aan de hand is.

In het eerste geval valt de behandeling van (alleen) die stamader onder de verzekerde zorg, in het tweede geval en alle andere gevallen worden behandelingen van de spataderen niet vergoed, hoe groot en soms zelfs hoe pijnlijk ze ook zijn.
Al deze behandelingen zijn voor eigen rekening waarbij deze kosten variëren van rond €200 in het geval van wegspuiten (sclerotherapie) tot rond de €1000, als je ze wilt laten opereren.

Het kan dus heel teleurstellend zijn om met verwachtingen door de huisarts te worden doorverwezen, waarna je het eigen risico kwijt bent, geen verzekerde behandeling krijgt en vervolgens daar bovenop zelf moet betalen voor de behandeling van je spataderen.

Dit kan een reden zijn dat sommige huisartsen dan maar liever niet doorverwijzen, hoewel er best grote spataders met klachten aanwezig kunnen zijn. De huisarts zal dan bij klachten liever kiezen voor een elastische kous, hoewel dit geen definitieve behandeling is. Zodra de kous uit is komen de spataderen terug.

Het zou dus mooi zijn om vooraf geïnformeerd te zijn hoe uw benen er van binnenuit zien voordat u het ‘medische circuit’ in gaat. De huisarts beschikt niet over deze echo-duplex onderzoeksmethoden met de nodige expertise. Hij zal dus ‘blind’ een afweging moeten maken.

Als u wil weten of er sprake is van een lekkage in de stamader, is het mogelijk om dit onderzoek buiten het ‘medische circuit’ om te laten doen, waarbij u een advies krijgt wat er in uw geval de beste oplossing is, ook zonder dat u daarvoor een verwijzing van de huisarts nodig hebt.

Hiervoor kunt u in onze praktijk een afspraak op het spreekuur maken. De kosten voor onderzoek en advies bedragen €47. De uitslag van het duplexonderzoek krijgt u mee naar huis en zo weten u en uw huisarts of het zinvol is om doorverwezen te worden naar het ziekenhuis.

Als de diepere ader goed is en u niet in aanmerking komt voor een verzekerde operatie, dan kunt u buiten het medische circuit blijven. Een verwijzing naar het ziekenhuis levert u dan niets op en u kunt uzelf dan het eigen risico besparen.
Alle behandelingen zijn dan voor eigen rekening.

In het geval van wegspuiten (sclerotherapie) kan deze behandeling in onze praktijk gerealiseerd worden.

Wat kost sclerotherapie?

De prijs van sclerotherapie wordt bepaald door drie onderdelen: de behandeling, het aantal ampullen vloeistof wat nodig is en hoeveel kousen er nodig zijn. Een sclerotherapie behandeling zonder korting kost €128,90. Voor 1 ampul betaal je €8,18 en een kous (lange kous, met of zonder gordel) kost rond de €20,00. Per behandeling mag je een bepaalde hoeveelheid vloeistof toegediend krijgen. De hoeveelheid vloeistof die nodig is bepaalt dus of beide benen gelijk behandeld kunnen worden of dat er voor het andere been een nieuwe afspraak gemaakt moet worden. Let op! We werken vaak met acties. Meer info op 054 - 345 07 08.

Bijwerkingen sclerotherapie

De bijwerkingen van sclerotherapie berusten voornamelijk op de aderontsteking die je bewust veroorzaakt met het inspuiten van de vloeistof. Deze aderontsteking zorgt er namelijk voor dat de spataders dusdanig veranderen dat de ader verkleeft, verlittekent, vervolgens door het lichaam wordt afgebroken en geleidelijk verdwijnt. Deze ontsteking zou je dus als (gunstige) bijwerking kunnen zien. Om de ontstekingsreactie wat te beperken wordt gedurende 12 dagen een elastische kous gedragen. Ontstekingsverschijnselen kunnen zijn: plaatselijke pijn, gevoeligheid, zwelling, roodheid ter plaatse van de behandelde spatader. Deze klachten verdwijnen meestal al vrij snel. Vaak is er geen aanvullende behandeling nodig, soms kan een paracetamol of ibuprofen wat verlichting bieden. Zeldzame bijwerkingen van sclerotherapie kunnen bloeduitstortingen zijn, allergische reactie of trombose.

Vliegen na spataderbehandeling/ sclerotherapie

Aangeraden wordt om niet direct in het vliegtuig te stappen na een spataderbehandeling. Het is verstandig om daar twee weken mee te wachten. Stil zitten in het vliegtuig is sowieso niet bevordelijk voor de bloedsomloop in de benen en zeker niet na sclerotherapie als er sprake is van een aderontsteking ter plaatse van de behandelde spataders.

Sclerotherapie en sporten

Bewegen na sclerotherapie is goed omdat dit de bloedsomloop in de benen bevordert. Dus beweging en lichte sportbeoefening is prima. Wacht evenwel met intensieve sportbeoefening zo'n 2 a 3 weken. Dit omdat er sprake is van een aderontsteking ter plaatse van de behandelde aders en te intensieve sportbeoefening een averechte uitwerking kan hebben op de genezing. De klachten zouden dan kunnen toenemen in plaats van afnemen.

Sclerotherapie ervaringen

Veel mensen zien op tegen sclerotherapie omdat het allemaal best eng en pijnlijk lijkt met naalden, inspuiten van vloeistof etc. Sommigen hebben op een verjaardagsvisite nare verhalen gehoord. Dit is niet terecht. Eigenlijk zonder uitzondering zeggen patiënten dat het allemaal erg meevalt. Natuurlijk voel je wel prikjes (het zijn hele kleine naaldjes) maar meer dan dat is het niet. Het inspuiten zelf voel je meestal niet, soms een lichte prikkelende soms wat branderige sensatie in de naaste omgeving. De meeste last heb je van de elastische kous die soms niet goed blijft zitten en neigt af te zakken. Daar hebben we trouwens bij sommige kousen wel een gordeltje voor.

Hoe lang duurt een aderontsteking

Een aderontsteking duurt meestal zo'n 6 weken, waarbij je er eigenlijk alleen de eerste dagen wat last van ondervindt. Dit wordt geleidelijk steeds minder. De kous kun je na 12 dagen uit doen, en dat maakt het ook een stuk prettiger.