Wat is een endoveneuze interventie

Letterlijk betekent dit een behandeling (interventie) uitgevoerd via de binnenzijde (endo) van een ader (vena).

Deze behandelingen worden uitgevoerd met behulp van een lange catheter of buis waarmee op afstand een ader wordt verhit of waarmee etsende vloeistof (bijvoorbeeld foamsclerosans) wordt ingebracht met als doel de ader dermate te beschadigen dat het leidt tot een afsluiting.

Om de catheter in de ader te brengen wordt veelal bij de knie onder plaatselijke verdoving een mini sneetje gemaakt. De behandeling zelf vindt dan hogerop plaats in het liesgebied. In de meeste gevallen wordt er dan ook plaatselijke verdoving ingebracht over het te behandelen traject aan de binnenzijde van het bovenbeen
Reactie plaatsen