Wat is endoveneuze ablatie

Letterlijk betekent het  loslaten/ wegnemen binnen in een ader. In dit geval wordt er een spataderbehandeling bedoeld waarbij via de binnenzijde de zieke ader wordt uitgeschakeld. Dit leidt tot afsluiting van deze ader via een ontstekingsproces, waarbij de ader verlittekent, verschrompelt en uiteindelijk door het lichaam wordt opgenomen. De ablatie kan worden verricht door de binnenzijde van de ader te verhitten  (bijvoorbeeld door middel van LASER licht, geluidsgolven of stoom), door de ader dicht te lijmen of door de ader te beschadigen door middel van een roterende borstel in combinatie met een chemische vloeistof.  Om deze behandeling te kunnen verrichten is het slechts nodig om de ader aan te prikken, meestal in de buurt van de knie, om toegang te krijgen tot de binnenzijde van de ader.  Het is een soort 'kijkoperatie' onder plaatselijke verdoving.
Reactie plaatsen