Wat is oppervlakkige veneuze reflux

Oppervlakkige reflux betekent het ongewenst terugstromen van bloed in oppervlakkige aderen ten gevolge van niet (meer) goed sluitende kleppen in deze aderen. Het kan de stamaderen betreffen, verbindingsaderen met de diepe aderen of nog meer oppervlakkiger gelegen aderen die vlak onder de huid zichtbaar zijn. Je spreekt over diepe veneuze reflux als het de dieper gelegen aderen betreft. Deze reflux is meestal het gevolg van een trombosebeen, ontstaan na beschadiging van de diep gelegen kleppen.
Reactie plaatsen