Contra-indicatie

In de medische wereld spreken we van een contra-indicatie wanneer er dringende medische redenen zijn om iets niet te doen. Die redenen zijn dusdanig ernstig dat dit een bepaalde behandeling onmogelijk maakt. Er wordt van afgezien omdat de gewenste behandeling voor problemen kan zorgen. Contra-indicaties zijn er voor geneesmiddelen, maar ook voor medische ingrepen zoals operaties. Ook bepaalde onderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een contra-indicatie.

Er zijn twee soorten contra-indicaties: absolute contra-indicaties en relatieve contra-indicaties.  Bij absolute contra-indicaties is het duidelijk. Dit geneesmiddel, dit onderzoek of deze ingreep mag absoluut niet toegepast worden. Bij relatieve contra-indicaties is er ruimte voor afweging. Wegen de voordelen van de behandeling op tegen de nadelen?

De contra-indicaties van geneesmiddelen vind je in de bijsluiter van het geneesmiddel. Meestal staan deze onder de kop “Wanneer mag u dit middel niet innemen?”
Reactie plaatsen