Duplexonderzoek van de aders in de benen

Duplexonderzoek Van De Aders In De Benen

Een duplex onderzoek is een onderzoek waarbij aders of slagaders onderzocht worden. Dit onderzoek geeft de behandelend arts informatie over de bloedstroom in de bloedvaten. Het wordt vaak onderverdeeld in drie soorten onderzoek: het doppleronderzoek, het duplexonderzoek en een looptest. In dit artikel beperken we ons tot praktische informatie met betrekking tot het duplex onderzoek van de aders in de benen. 

Wat is een duplex vaatonderzoek?

Een duplex vaatonderzoek is een speciale vorm van echografie waarbij de bloedstroom in de bloedvaten zichtbaar en hoorbaar wordt gemaakt.

wat-is-een-duplex-vaatonderzoek

Hoe werkt het?

De transducer van het duplexapparaat zendt geluidsgolven uit en vangt het weerkaatste geluid op. Het duplex apparaat zet het weerkaatste geluid om in beeld dat op een beeldscherm te zien is. Een duplex vaatonderzoek is ongevaarlijk en pijnloos.

Veneuze duplex

Wanneer de bloedstroom in de aders onderzocht worden noemen we dit een veneuze duplex.

Arteriële duplex

Bij een arteriële duplex onderzoekt de behandelend arts hoe snel het bloed door de slagaders stroomt.

Waarom een duplex onderzoek

Duplex onderzoek wordt uitgevoerd om vernauwingen of verstoppingen in aders of slagaders uit te sluiten. Dit kan het geval zijn bij:

  • spataderen
  • veneuze trombose
  • diep-veneuze trombose (DVT)
  • perifere arteriële occlusieve ziekte (PAOD)
  • aneurysma's

Hoe gaat een duplex onderzoek van aders in de benen?

Voor het onderzoek krijg u eerst uitleg over het verloop van het onderzoek waarna de arts u zal vragen de benen te ontbloten. Tijdens het onderzoek staat u op een trapje.

De (soms koude) gel wordt op de huid aangebracht. Met een transducer (apparaatje dat geluidsgolven uitzendt en opvangt) wordt het te onderzoeken bloedvat opgezocht. De gel zorgt ervoor dat de geluidsgolven die de transducer uitzendt beter geleiden.

Wanneer de arts het bloedvat heeft gevonden kan de bloedstroom met kleuren of lijnen zichtbaar gemaakt worden op de monitor. Gedurende het onderzoek wordt het licht gedimd zodat het beeldscherm goed zichtbaar is.

Uw behandelend arts bespreekt direct de uitslag en geeft de uitslag, indien van toepassing, mee voor uw behandelend specialist. Indien het onderzoek door een laborant(e) wordt uitgevoerd zal deze u vertellen hoe u de uitslag krijgt.

Tip:

Trek gemakkelijke kleding aan. Deze moet voor het onderzoek van het te onderzoeken lichaamsdeel uitgetrokken worden. 

hoe-gaat-een-duplexonderzoek

Hoe lang duurt een duplex onderzoek?

Het onderzoek duurt tussen de 30 en 60 minuten, dit is afhankelijk van het gebied dat onderzocht wordt. Na het onderzoek kunt u gewoon weer naar huis.

Wat kost een duplex onderzoek?

Wanneer u de aders in de benen wilt laten onderzoeken zijn er verschillende mogelijkheden. Voor welke mogelijkheid gekozen wordt hangt af van:

  1. het eigen risico wat u nog open heeft staan 
  2. of u doorverwezen wilt worden door de huisarts  
  3. of u naar een privékliniek gaat
  4. of dat u liever voor de persoonlijke setting in onze praktijk kiest.

Eigen risico

Wanneer u door uw huisarts, met verwijsbrief, naar het ziekenhuis of naar een privékliniek wordt verwezen kost dit uw wettelijk verplicht eigen risico. De kosten van het duplex onderzoek zijn dan afhankelijk van het bedrag dat u nog open heeft staan. De kosten van een poli bezoek met duplex (DBC) zullen rond de € 350,00 liggen.

Privékliniek

Wanneer u op eigen initiatief, dus zonder verwijsbrief, een afspraak voor een duplex onderzoek in een privékliniek maakt kunnen de kosten oplopen tot € 350,00. 

Praktijk dokter Vafi

Wanneer u in onze praktijk, zonder verwijsbrief, een afspraak voor een duplex onderzoek maakt, betaalt u een kwart van de boven genoemde kosten (bekijk hier de actuele prijzen). Bij ons wordt het onderzoek door de arts zelf uitgevoerd en de uitslag van het onderzoek wordt direct met u besproken.  

Interesse? Maak een afspraak! 

Bent u geïnteresseerd in een duplex onderzoek, neem dan contact met ons op via info@praktijkdoktervafi.nl of maak direct een afspraak in onze digitale agenda.