Duplexonderzoek is een combinatie van een geluidsonderzoek en echografisch onderzoek. De patiënt wordt meestal staand onderzocht. Op die manier kan onder invloed van de zwaartekracht het terugstromen van het bloed (reflux) worden vastgesteld. Met behulp van een duplex apparaat kan naast het geluidssignaal op de computer een echografisch beeld worden gemaakt zodat informatie wordt verkregen over het aderlijke systeem en over de stroomsnelheid van het bloed. Bij kleuren duplex wordt bovendien de stroomrichting van het bloed in kleur weergegeven.
Met duplexonderzoek kunnen diverse zaken goed in kaart gebracht worden, zoals de ligging van de bloedvaten (anatomie), de mate waarin de kleppen al dan niet functioneren en of er een verstopping zit in de aderen door bijvoorbeeld een stolsel. Ook kan er informatie over het dieperliggende systeem worden verkregen, zoals het weer terugstromen van het bloed (reflux) en de doorgankelijkheid van het diepe systeem. Informatie hierover is noodzakelijk, voordat gestart kan worden met de behandeling van spataderen. Het duplexonderzoek kan zo het resultaat van de behandeling verbeteren.

Redenen voor een duplex onderzoek bij spataderklachten kunnen zijn:
  • Beoordelen van spataders
  • Het vermoeden van een trombosebeen

Een duplex is onontbeerlijk om te komen tot een goede diagnostiek en behandeling van spataderen. De betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek is bij dit onderzoek afhankelijk van de onderzoeker. Voor patiënten is dat een reden om een dergelijk onderzoek alleen uit te laten voeren in een gespecialiseerde kliniek als de TwenteHof Kliniek.

Heeft u last van spataders? Bel ons voor een afspraak op 074 – 376 44 08 of laat hier uw gegevens achter zodat onze secretaresses een afspraak met u kunnen maken.

Voor een afspraak bij één van onze artsen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw declaratie gaat via de zorgverzekeraar (hou rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico).

Terug naar de homepage