We onderscheiden slagaderen (arteriën) die zuurstofrijk bloed vanuit het hart naar alle delen van ons lichaam pompen en aderen (venen) die het zuurstofarme bloed weer naar het hart vervoeren. In de longen wordt het bloed weer van zuurstof voorzien en via het hart gaat het opnieuw de circulatie in. Voorts bestaat er nog een lymfevatenstelsel dat voornamelijk belast is met de afvoer van verbruikte en schadelijke stoffen.

De afvoer van lymfe (weefselvocht) verloopt via de lymfebanen naar de lymfeklieren, waar de lymfe wordt gezuiverd. Via de grotere lymfebanen komt de lymfe vervolgens in het adersysteem. De grotere lymfebanen bezitten evenals de aderen kleppen om terugstromen van de lymfe te voorkomen. Stagneert de afvoer van lymfe, dan ontstaat er een ophoping van weefselvocht, hetgeen lymfoedeem kan veroorzaken.

Ziekten van de lymfevaten kunnen aangeboren zijn (te weinig lymfevaten), wat kan leiden tot dikke benen met veel vocht erin, welke kunnen overgaan in de zogenaamde ‘olifantsbenen’. Ook kunnen deze lymfevaten door operaties en bestraling (meestal bij borstkanker) beschadigd of verwijderd zijn. Daardoor ontstaan onder meer dikke armen. Globaal gesteld vindt verwijdering van dit overtollige vocht plaats door middel van sterk drukkende verbanden en aparte kousen.

Spataderen kunnen in combinatie met oedeem en huidveranderingen ook ontstaan als gevolg van een diep veneuze trombose. Dit zogenaamde post-trombotisch syndroom wordt op de afdeling gediagnosticeerd en behandeld met compressietherapie. Optimalisatie van behandeling met therapeutische elastische kousen is een aandachtspunt.

Voor meer informatie belt u met de TwenteHof Kliniek, 074 – 376 44 08, of neemt u contact op met uw huisarts.

Voor een afspraak bij één van de artsen van de TwenteHof Kliniek heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw declaratie gaat via de zorgverzekeraar, dus hou rekening met het wettelijk verplicht eigen risico.

Klik hier om terug te gaan naar flebologie